1. Płatnołci dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatnołci elektronicznych udostąpnionych przez wyspecjalizowaną instytucją płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umową.
  2. W przypadku wyboru płatnołci za połrednictwem kart płatniczych z funkcją płatnołci internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatnołci np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatnołą za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie sią jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
  3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokołą wskazywana jest odrąbnie.
  4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź na pisemne życzenie faktury VAT.